Blog

BẾ GIẢNG LỚP REIKI ĐỊA SINH HỌC HCM MTSGCB1119C

Lớp học Reiki địa sinh học căn bản học suốt 3 ngày – thứ 6, 7, chủ nhật đã thu hút nhiều học viên từ các tỉnh vùng khác về học tại Hồ Chí Minh. Có nhiều học viên từ Hà Nội, Bến Tre, Long Xuyên, An Giang về dự.

Mong các AC học viên tiếp tục vận dụng Reiki giúp cho bản thân và người nhà mình sức khoẻ, bình an và hạnh phúc.

Một số hình ảnh của lớp học Reiki địa sinh học căn bản:

Bế giảng lớp Reiki Địa Sinh Học căn bản MTSGCB1119C

Bế giảng lớp Reiki Địa Sinh Học căn bản MTSGCB1119C

Bế giảng lớp Reiki Địa Sinh Học căn bản MTSGCB1119C

Bế giảng lớp Reiki Địa Sinh Học căn bản MTSGCB1119C

Bế giảng lớp Reiki Địa Sinh Học căn bản MTSGCB1119C

Bế giảng lớp Reiki Địa Sinh Học căn bản MTSGCB1119C

Bế giảng lớp Reiki Địa Sinh Học căn bản MTSGCB1119C

Bế giảng lớp Reiki Địa Sinh Học căn bản MTSGCB1119C

Bế giảng lớp Reiki Địa Sinh Học căn bản MTSGCB1119C

Bế giảng lớp Reiki Địa Sinh Học căn bản MTSGCB1119C

Bế giảng lớp Reiki Địa Sinh Học căn bản MTSGCB1119C

Bế giảng lớp Reiki Địa Sinh Học căn bản MTSGCB1119C

Bế giảng lớp Reiki Địa Sinh Học căn bản MTSGCB1119C

Bế giảng lớp Reiki Địa Sinh Học căn bản MTSGCB1119C

Bế giảng lớp Reiki Địa Sinh Học căn bản MTSGCB1119C

Bế giảng lớp Reiki Địa Sinh Học căn bản MTSGCB1119C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *