Blog

Chữa Lành Luân Xa Bằng Reiki Giúp Trị Mất Ngủ Và Đau Cơ Xương

*** Một cảm nhận Reiki chữa lành của Chị Cẩm Hồng – Phần Lan. Chỉ có đau khổ 6 -7 năm mới có ý chí chăm chỉ thực hành chữa lành. Mỗi ngày chị đều thực hành Reiki và chữa lành Luân Xa. Kết quả sau 2 tuần thật tuyệt vời. Chị mừng vui nhắn tin cho Thầy Minh Trí của chúng ta nè!
Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản
Mong cả nhà mình chăm chỉ thực hành và chữa lành bằng Reiki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *