Blog

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN: THĂM, TẶNG QUÀ & KHÁM BỆNH CHO 2 TRẠI TRẺ MỒ CÔI

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN: THĂM, TẶNG QUÀ & KHÁM BỆNH CHO 2 Trại TRẺ MỒ CÔI

Chủ nhật vừa qua 25.5.2020 Đại diện Cộng Đồng Reiki Thầy Minh Trí đã đi thăm, tặng quà và khám bệnh cho các bé tại 2 trẻ mồ côi huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Rất chân thành cảm ơn cộng đồng Reiki đã chung tay góp sức để thực hiện chương trình naỳ.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc phúc cả nhà!

Một số hình ảnh của chương trình

Thăm, Tặng quà và khám bệnh cho 2 trại trẻ mồ côi – Huyện Bình Đại, Bến Tre

Thăm, Tặng quà và khám bệnh cho 2 trại trẻ mồ côi – Huyện Bình Đại, Bến Tre

Thăm, Tặng quà và khám bệnh cho 2 trại trẻ mồ côi – Huyện Bình Đại, Bến Tre

Thăm, Tặng quà và khám bệnh cho 2 trại trẻ mồ côi – Huyện Bình Đại, Bến Tre

Thăm, Tặng quà và khám bệnh cho 2 trại trẻ mồ côi – Huyện Bình Đại, Bến Tre

Thăm, Tặng quà và khám bệnh cho 2 trại trẻ mồ côi – Huyện Bình Đại, Bến Tre

Thăm, Tặng quà và khám bệnh cho 2 trại trẻ mồ côi – Huyện Bình Đại, Bến Tre

Thăm, Tặng quà và khám bệnh cho 2 trại trẻ mồ côi – Huyện Bình Đại, Bến Tre

Thăm, Tặng quà và khám bệnh cho 2 trại trẻ mồ côi – Huyện Bình Đại, Bến Tre

Thăm, Tặng quà và khám bệnh cho 2 trại trẻ mồ côi – Huyện Bình Đại, Bến Tre

Thăm, Tặng quà và khám bệnh cho 2 trại trẻ mồ côi – Huyện Bình Đại, Bến Tre

Thăm, Tặng quà và khám bệnh cho 2 trại trẻ mồ côi – Huyện Bình Đại, Bến Tre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *