Blog

Hướng Dẫn Luyện Tập Thu Năng Lượng Reiki Mỗi Ngày Cơ Bản, Đơn Giản

Luyện tập Reiki mỗi ngày bằng việc thu năng lượng vũ trụ Reiki giúp cơ thể khoẻ mạnh, tinh thần sảng thoái, năng lượng và hạnh phúc.

Chỉ mất 5 phút mỗi lần luyện tập Reiki thu năng lượng của sự sống vô tận từ vũ trụ bao la.

Dành cho các bạn đã được các bậc Thầy Reiki kích hoạt năng lượng ở mức độ căn bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *