Blog

SỰ KHAI KÊNH REIKI ĐỂ TIẾP THU NĂNG LƯỢNG VŨ TRỤ

Sự khai kênh Reiki hay truyền đạt năng lượng vũ trụ cho người tập sẽ khai mở kênh điều chỉnh bên trong của bạn, để cho năng lượng sức sống vũ trụ tràn vào người bạn nhiều hơn. Tại mỗi lần truyền đạt như vậy, bạn sẽ thẩm thấu hơn về mọi mặt thể chất, cảm giác, trí tuệ và tinh thần. Tuyền đạt đồng thời hoá giải các tắt nghẽn trong bạn và vô hại.

Sự khai kênh Reiki hay “truyền đạt” Reiki làm tăng tần số dao động của 4 Chakra 4, 5, 6, 7. Reiki chủ yếu khai mở cơ thể vật chất nhờ vậy mà bạn có thể thu thêm năng lượng vũ trụ và để nó chảy nhiều hơn xuyên qua bạn.

 

 

Sau sự khai kênh, năng lượng Reiki tiếp tục chảy xuyên qua bàn tay bạn. Giờ đây bạn có thể tự điều chỉnh và điều chỉnh cho người khác. Bạn có thể cảm thấy một hơi nóng phát ra từ bàn tay bạn. Tiếp theo sau bạn cảm giác như kiến bò hay rụng động trong tay. Năng lượng sống vũ trụ luôn luôn chảy theo các yêu cầu của người nhận và họ chỉ nhận được một năng lượng mà họ cần đến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *