Blog

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MẠNG LƯỚI HARTMANN, CURRY

Một trong những nguyên nhân tự nhiên khiến năng lượng môi trường sống thấp là do mạng lưới Hartmann, và mạng lưới Curry. Mạng lưới Hartmann là mạng lưới năng lượng thấp từ dưới đất chui lên, tạo thành những lưới chằn chịt như hình chữ nhật có kích thước 2.0m x 2.5m. Mạng lưới Curry là mạng lưới năng lượng thấp từ trên trời xuống và tạo thành mạng lưới hình vuông có  cạnh dài từ 4.0 mét đến 16.0 mét.

 

Nhà cửa, văn phòng, nhà xưởng, môi trường sống, đất đai, ruộng vườn đều có mạng lưới Hartmann và Curry đi qua. Nên cần biết cách vẽ mạng lưới Hartmann và Curry để cải thiện năng lượng xấu của các Gút năng lượng Hartmann và Curry. Buổi ôn tập vẽ mạng lưới Hartmann và Curry giúp các học viên nắm vững kiến thức.

 

Một số hình ảnh của lớp ôn vẽ mạng lưới Hartmann, và Curry

 

 

Ôn tập vẽ mạng lưới Hartmann và Curry

Ôn tập vẽ mạng lưới Hartmann và Curry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *