Blog

KHAI GIẢNG LỚP REIKI ĐỊA SINH HỌC NÂNG CAO Ở HCM MTSGNC1219A

Sáng cuối tuần với lớp Reiki Địa Sinh Học Nâng Cao. Quá tuyệt vời. Các anh chị đã dành thời gian cuối tuần để có thêm kiến thức hữu ích của Reiki. Học lớp Reiki nâng cao các bạn sẽ có thêm kiến thức cách khảo sát công việc, nghề nghiệp, hướng nghiệp cho con em. Quá tuyệt vời để khảo sát tình yêu, hôn sự, giúp gia đình hạnh phúc.

Khảo sát tình hình sức khoẻ và dự báo nguy cơ bệnh cho bản thân và những người thân cho gia đình.

Một số hình ảnh lớp học Reiki địa sinh học Nâng cao

Lớp Reiki địa sinh học nâng cao MTSGNC1219A

Lớp Reiki địa sinh học nâng cao MTSGNC1219A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *