Blog

[KHÁM PHÁ] CÁCH ỨNG DỤNG REIKI ĐIỀU CHỈNH CHO THỰC VẬT, CÂY CỐI

Trong khi năng lượng Reiki ứng dụng nhiều đến con người, nhưng với thực vật chúng ta cũng có thể dùng Reiki điều chỉnh. Kết quả điều chỉnh bằng Reiki hiệu quả lên thực vật, cây cối được chứng minh qua sự tăng trưởng, sự phát triển mạnh mẽ, trổ hoa tốt và tuổi thọ.

 

Bạn có thể ban Reiki cho thực vật trong chậu, ở vùng của rễ chúng bằng cách đưa 2 bàn tay bao trọn cái chậu. Bạn cũng có thể ban Reiki trực tiếp vào rễ hay vào thân bị tổn thương.

 

Dùng Reiki điều chỉnh cho cây cối, thực vật

Dùng Reiki điều chỉnh cho cây cối, thực vật

 

Nếu bạn muốn thay chậu cho cây thì nên điều trị rễ trước khi trồng lại. Đối với hạt giống, bạn nên nắm giữ trong tay vài phút trước khi gieo. Đối với cây con, hãy điều trị rễ trong vài phút. Đối với hoa, hãy giữ cành và sau đó lấy tay bao quanh bình hoa. Reiki giúp hoa nở đẹp, tươi lâu hơn.

 

Nếu bạn có khả năng thì thử ban Reiki cho cây. Cánh tay bao quanh thân cây nếu có thể được. Mặt khác đặt tay lên thân cây hay trên đất chung quanh cây. Sau khi điều chỉnh như thế, bạn có thể cảm thấy như mình được “nạp đầy năng lượng” hài hoà và mạnh lên.

 

Sẽ tốt hơn nếu bạn điều chỉnh các cây trong rừng bằng “điều chỉnh tầm xa”. Bạn có thể điều chỉnh miếng vườn của bạn bằng cách này. Điều chỉnh đều đều rau cải hay cây ăn trái của bạn sẽ đem lại sự tưởng thưởng bạn một sức khoẻ dồi dào, thực vật mạnh mẽ và trái cây đầy chất lượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *