Blog

LỢI ÍCH CỦA REIKI VỚI NỔI ĐAU ĐỚN TIỀM ẨN

SỰ ĐAU ĐỚN TIỀM ẨN

 

Reiki giúp bạn trải qua hờn giận, sợ hãi, hay cảm giác tội lỗi và để tiếp xúc với sự đau đớn tiềm ẩn. Qua trải nghiệm như thế, bạn mở trái tim bạn để bắt đầu yêu mình và để mọi xúc cảm âm tính ra đi.

 

Khi bạn nhìn nhận và hiểu được nguyên nhân của các xúc cảm đó, bạn học để biến đổi chúng. Sợ hãi và giận hờn trở thành lòng tin, tình thương và mối quan hệ.

 

Ứng dụng Reiki với nổi đau tiềm ẩn

Ứng dụng Reiki với nổi đau tiềm ẩn

Bực tức và cảm giác tội lỗi trở thành vui sống, sinh khí và can đảm. Bạn khảo sát nơi bạn và phát hiện những nơi đã làm cho bạn có cảm xúc âm tính. Bạn đặt tay Reiki tại những nơi đó.

 

Với Reiki bạn có thể biến những cảm giác âm tính thành hài hoà với năng lượng dao động cao hơn. Năng lượng sống vũ trụ làm cho bạn biến đổi những xúc cảm tần số thấp thành cảm xúc dương tính cao tầng hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *