Blog

Reiki Hài Hoà Mà Không Theo Chiều Hướng Tôn Giáo Nào

Bà Vũ Thị Nhung – Phường Tân Kiểng, Quận 7

“Tôi cố gắng luyện tập và điều tuyệt vời đã đến với tôi sau 4 tuần luyện tập đều, cơ thể tôi đã khoẻ và nhẹ nhàng rất nhiều. Lúc trước đây tôi thường đau đớn và khổ sở vì bệnh thấp khớp gối.

Từ đây tôi luyện tập Reiki đều đặn hơn, tập trung tư tưởng và niềm tin và Reiki mỗi khi trong cuộc sống hằng ngày tôi gặp nhiều khó khăn.

Reiki không phân biệt tôn giáo

Reiki không phân biệt tôn giáo

Tôi tin cậy và tin tưởng Reiki tràn vào cơ thể tôi như được an ủi, và chia sẻ và điều chỉnh tăng sức đem bình an cho nội tâm và thể chất.

Tôi được hài hoà mà không theo chiều hướng tôn giáo nào, đó là điều tôi tâm đắc nhất.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *