Blog

REIKI ỨNG DỤNG TRONG HÀN GẮN MỐI QUAN HỆ

Cuộc sống không phải luôn là màu hồng. Vẫn có xung đột, vẫn có hiểu lầm, vẫn có mâu thuẫn. Người càng thân thương thì càng khó hàn gắn. Nhưng với năng lượng Vũ trụ Reiki và các dụng cụ trong Reiki sẽ giúp chúng ta hoá giải mâu thuẫn và hàn gắn.

Cách ứng dụng Reiki để hàn gắn mối quan hệ:

Thứ 1: Dùng năng lượng Reiki điều chỉnh trên đối tượng và bản thân. Mỗi ngày bạn dùng biểu tượng 3 – Hon sha ze sho nen vẽ trên vật chứng của đối tượng muốn hàn gắn. Sau đó dùng biểu tượng 2 – Sei he ki để hàn gắn cảm xúc, tình cảm. Gởi thông điệp hàn gắn vào người đó.

 

Reiki giúp hàn gắn mối quan hệ

Reiki giúp hàn gắn mối quan hệ

 

Thứ 2: Kết nối trái tim – Vẫn dùng biểu tượng 3 để kết nối từ xa với người đó. Sau đó đặt 1 tay lên tim mình và 1 tay lên vật chứng, hoặc vị trí tim người đó trên hình và gởi thông điệp “Reiki giúp kết nối 2 trái tim, giúp đồng cảm, thấu hiểu, và vị tha cho nhau”. Dùng biểu tượng 1 – Cho Ku Reiki để gia tăng sức mạnh kết nối.

 

Thứ 3: Dùng quả cầu 12 mặt. Quả cầu này có năng lượng tốt. Đặt vào đó 2 tấm hình  của bạn và của đối tượng hàn gắn. Trên mỗi hình ghi thông điệp.Đặt 2 hình này hướng vào nhau. Dùng thêm biểu tượng 1 chokurei vào để gia tăng sức mạnh thông điệp. Có thể kết hợp với con lắc Ai Cập để gia tăng sức mạnh của thông điệp gởi trong quả cầu 12 mặt.

Nếu sử dụng cả 3 cách trên thì việc hàn gắn mối quan hệ sẽ diễn tra mau chóng và thuận lợi hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *