Blog

Địa Sinh Học Là Gì

Địa sinh học là gì ?

ĐỊA có nghĩa là địa chất học – géologie, ở đây địa có nghĩa là bức xạ (radiation) của trái đất.

SINH HỌC – biologie – là khoa học về sự sống.

Địa sinh học có thể nói gọn là một môn học chuyên nghiên cứu về những tác động của trái đất dưới mọi hình dạng của nó trên sự sống. Và nó xuất phát từ sự kiện tất cả sinh vật trên trái đất dù là thực vật, động vật và tất nhiên là cả con người đều là bộ phận của một mạng lưới dao động và chịu tác động của mạng lưới này.

Địa sinh học là gì

Địa sinh học là gì

Trong Reiki địa sinh học có 2 mục tiêu chính

 

1. Reiki địa sinh học giúp ta dò tìm những ảnh hưởng độc hại thực sự tồn tại làm ảnh hưởng đến tất cả các sinh vật sống mà chúng ta không ngờ tới. Những ảnh hưởng này khiến năng lượng môi trường sống đó bị thấp, gây ra sự bất hoà trong các mối quan hệ, khiến con người dễ bệnh, mệt mỏi, và làm ăn, kinh doanh không thuận lợi. Nhờ Reiki địa sinh học giúp xác định nguyên nhân độc hại.

 

2. Reiki Địa sinh học đưa ra những phương pháp thích đáng để hoá giải và làm mất hẳn tác động độc hại được tìm thấy, nhằm đem lại sự bình yên đến cho muôn loài, và  đồng thời, nâng cao chất lượng của cuộc sống. Khi đó năng lượng môi trường tăng lên, giúp tăng sức khoẻ, thuận lợi trong công việc và gia đạo hạnh phúc.

 

Như thế Địa sinh học mà ta nghiên cứu có thể được hiểu như sau :

Địa sinh học là môn học mà mục tiêu của nó trước tiên là dò tìm những ảnh hưởng độc hại thực sự tồn tại không ngờ trong phần lớn thời gian trong mọi lĩnh vực của đời sống, dù trong ngôi nhà hay trong môi trường và gây hại đến mọi sinh vật. Một khi những ảnh hưởng độc hại này được tìm thấy, địa sinh học đưa ra những phương pháp thích đáng để làm mất hẳn tác dụng độc hại của chúng và làm cho cuộc sống nhờ thế được hài hoà với vũ trụ.

Đây là một ứng dụng tuyệt vời mà Thầy Minh Trí đã nghiên cứu và truyền dạy cho nhiều thế hệ học trò.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *