Blog

Thiền Chữa Lành Với Năng Lượng Reiki, Nhạc Tần Số

*** Một chiếc cảm nhận của bạn học viên Hoa Ho ở Mỹ với video chữa lành cho cộng đồng – xem link bài này bên dưới comment nè! Nhiều video Thiền chữa lành kết hợp nhạc tần số cao và gởi năng lượng chữa lành Reiki trên đó nhé cả nhà!
“Hi cô Trúc,em vừa thiền xong bài thiền cô gởi trong group, lúc thiền thì em cảm nhận ánh sáng xoay tròn 2 bên mắt, rồi chùm ánh sáng xanh toả ra thì em xúc động chảy nước mắt, cảm giác lâu rồi gặp lại người này người kia, cảm giác vui mừng. Lúc này 2 tay em để trên đùi như có năng lượng đi vào xoáy tròn, cảm xúc cứ nước mắt chảy dài lúc thì vui lúc thì cảm thấy tội lỗi hối hận lúc thì mãn nguyện lúc thì biết ơn.
Và dòng năng lượng nơi 2 bàn tay dần lớn hơn, rồi em như có cảm nhận luân xa 2 tay như phóng năng lượng qua lại như hút nhau. Lúc này nước mắt đã khô, em tác ý đẩy năng lượng nơi tay hướng lên, thì dòng năng lượng tay toả ra trước mặt bao phủ nơi mặt nơi thân. 1 dòng cảm xúc được đẩy lên rồi dịu lại rồi lại đẩy lên rồi lan toả.
Thật lòng biết ơn cô Trúc. Em có nhìn thấy hình ảnh cô Trúc 2 lần trong bài thiền, biết ơn biết ơn biết ơn nhiều nhiều.😇😇😇

Thiền chữa lành với Reiki

Bài thiền kênh Youtube này nhé cả nhà!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *