Blog

MẠNG LƯỚI CURRY TRONG REIKI ĐỊA SINH HỌC

Do Dr. Manfred Curry (1899) tìm ra mạng lưới Curry

Mạng lưới này hình vuông nằm chéo với mạng lưới Hartmann: một lực đạo chạy từ Tây Bắc đến Đông Nam và một từ Đông Bắc đến Tây Nam; bề dày của lực đạo là 40cm.

Mạng lưới Curry biến đổi rất lạ: đôi khi chỉ 4m hay ít hơn; nhưng có lúc lên đến 16m, hoặc hơn nữa.

Biểu thị mạng lưới Curry bằng một sơ đồ rất khó, vì các hướng hay thay đổi.

Người ta gán cho nó một chức danh khá mơ hồ: mạng lưới chéo.

Theo bác sĩ Curry, nếu ở trên một vùng nước ngầm hay trên một phay địa chất, tác động gây bệnh của mạng lưới Curry sẽ nguy hại hơn mạng lưới Hartmann

Sự gặp gỡ của mạng lưới Hartmann với mạng lưới Curry có thể rất độc hại;

Các nhà địa sinh học gọi sự chồng lên nhau này là “điểm ngôi sao – Star point”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *