Blog

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP REIKI ĐỊA SINH HỌC NÂNG CAO TẠI HÀ NỘI

Dù U90, nhưng Thầy Minh Trí vẫn miệt mài truyền dạy những kiến thức Reiki Địa sinh học cho các thế hệ mai sau. Với những kiến thức tuyệt vời ở cấp độ Reiki Địa sinh học nâng cao, học viên có thêm nhiều kiến thức giá trị cho việc định hướng nghề nghiệp, phát triển kinh doanh, hợp tác, tình yêu hôn nhân, sức khoẻ và cải tạo môi trường sống hiệu quả hơn.

Một vài hình ảnh lớp Reiki Địa sinh học Nâng cao tại Hà Nội do Thầy Minh Trí trực tiếp đứng lớp giảng dạy chính, cùng các thầy cô trợ giảng – Thầy TS Lý Minh Chiêu, Cô BS Nguyễn Thị Thanh, Thầy Chung Văn Đạt.

Lớp Reiki Địa sinh học nâng cao tại Hà Nội

Lớp Reiki Địa sinh học nâng cao tại Hà Nội

Lớp Reiki Địa sinh học nâng cao tại Hà Nội

Lớp Reiki Địa sinh học nâng cao tại Hà Nội

Lớp Reiki Địa sinh học nâng cao tại Hà Nội

Lớp Reiki Địa sinh học nâng cao tại Hà Nội

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *