Blog

REIKI ĐIỀU TRỊ QUẤY KHÓC BÉ BAN ĐÊM

Chị Thu Hà, có con nhỏ cứ hay quấy khóc vô cớ ban đêm. Chị cũng dùng đủ mẹo nhưng bé vẫn cứ quấy khóc ban đêm. Hôm rồi được chị bạn bày cho về dán biểu tượng gì đó ở nhà giúp con chị ngủ ngon hơn. Sau đó chị Hà quyết định tìm hiểu thì biết đó là Reiki. Và chị Hà đã đi học. Chị Hà chia sẻ:

“Nhóc nhỏ của mình cứ hay quấy khóc từ 3 tháng đến 9 tháng luôn. Mình cũng dùng đủ thứ mẹo mà vẫn không hiệu quả. Mình than phiền với một chị bạn. Chị đó cho mình 4 biểu tượng gì đó về dán 4 góc tường phòng bé. Thật hay là tối đó bé mình ngủ ngon và không bị quấy khóc.

 

Reiki trị quấy khóc ban đêm

 

Mình cũng ngạc nhiên lắm, nên mình tìm hiểu thêm thì biết đó là biểu tượng của Reiki. Thế là mình quyết định đi học Reiki. Từ khi mình đi học và vận dụng và biết được năng lượng phòng bé mình thấp và có Gút Curry. Mình đã xử lý và thấy giờ bé ngoan ngoãn, ngủ ngon lắm.

 

Giờ mình vận dụng Reiki để xử lý tăng năng lượng nhà và tăng năng lượng sức khoẻ cho mình.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *