Blog

CÁCH LÀM HOÀ HỢP CHAKRA GIÚP TĂNG CƯỜNG NĂNG LƯỢNG CƠ THỂ

Thông thường hay xảy ra sự vượt quá năng lượng ở đầu và quá ít ở phần thấp của cơ thể (trừ Chakra 7). Vì vậy một bài tập giúp cân bằng năng lượng giữa các Chakra trong cơ thể sẽ giúp cơ thể khoẻ toàn diện.

Cách thực hiện

  • Nếu bạn đặt một tay trên hội âm (Chakra 1) và tay kia trên trán (Chakra 6) thì bạn có thể điều chỉnh sự mất thăng bằng. Bạn hãy để tay dừng trên hai chỗ đó cho đến khi bạn có thể cảm thấy cả 2 Chakra có cùng năng lượng (nhiệt độ ở 2 điểm này cân bằng)
  • Làm hoà hợp họng (Chakra 5) và xương cùng (Chakra 2): đặt tay lên Chakra 5 và Chakra 2. Bạn lưu đôi tay lại cho đến khi bạn cảm nhận một lượng năng lượng bằng nhau chảy trong 2 Chakra đó.
Cân bằng năng lượng giữa Chakra thứ 2 và Chakra 5

Cân bằng năng lượng giữa Chakra thứ 2 và Chakra 5

 

  • Bạn đặt một tay lên tim (Chakra 4) ở giữa ngực và tay kia đặt lên đám rối thái dương (Chakra 3). Để 2 tay tại đó cho đến khi bạn cảm nhận năng lượng bằng nhau.
  • Bạn cũng có thể đem các Chakra trở lại thăng bằng, bằng cách đặt một tay lên hội âm (Chakra 1) và tay kia tuần tự đặt lên Chakra khác.
  • Cũng áp dụng như thể đối với Chakra 6: đặt một tay lên trán và tay kia đặt lên các Chakra khác. Từng Chakra một.
  • Bạn có thể tăng cường việc làm hài hoà Chakra bằng sử dụng biểu tượng tương ứng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *