Blog

HỌC NHÂN ĐIỆN RỒI CÓ HỌC ĐƯỢC REIKI?

Nhiều người thắc mắc giữa Reiki và nhân điện. Người đã học nhân điện có nên học Reiki không? Reiki có giống nhân điện và có thể giúp ích hơn nhân điện không? Cùng tìm hiểu cảm nhận của Ông Phước Hậu – đã từng học nhân điện về Reiki bên dưới

Ông Huỳnh Văn Phước Hậu (Kim Huy) – quận 7

“Sau khi học hết Reiki cấp 1 tự trị bệnh cho cá nhân hay bệnh nhân, tôi cảm thấy sự thông suốt những lần điện Reiki chạy lưu thông khắp cơ thể của chính cá nhân tôi.

Học nhân điện rồi học Reiki thêm được không?

Học nhân điện rồi học Reiki thêm được không?

Hơn nữa tôi đã có học qua khoá nhân điện thành thử kinh mạch tôi đã khai thông và dễ hướng dẫn điển thiên vào nhân thể để trị bệnh”

Vì vậy, dù đã học nhân điện, chúng ta vẫn có thể học được Reiki. Reiki cũng là một môn học về ứng dụng năng lượng vũ trụ, giúp điều trị bệnh, cảm xúc và cả môi trường sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *