Blog

Thiện Nguyện Khám Bệnh Cho Trẻ Mồ Côi Ở Mái Ấm Đức Quang Bến Tre

Cuộc đời này ngắn lắm
Đừng bận lời thị phi
Thấy điều chi có ích
Lặng lẽ làm, rồi đi…
Vừa kết hợp Tây Y – phòng khám Nhi Đồng Bác Sĩ Nguyễn Thị Thanh, vừa kết hợp Reiki trị liệu cho các bé!
Chúc các bé sức khoẻ và an vui!
PS: Một ngày thứ 7 được nhận thật nhiều tình yêu thương, giá trị. Cám ơn các em bé! ❤

Chuyến từ thiện Mái ấm Quang Đức Bến Tre

Chuyến từ thiện Mái ấm Quang Đức Bến Tre

Chuyến từ thiện Mái ấm Quang Đức Bến Tre

Chuyến từ thiện Mái ấm Quang Đức Bến Tre

Chuyến từ thiện Mái ấm Quang Đức Bến Tre

Chuyến từ thiện Mái ấm Quang Đức Bến Tre

Chuyến từ thiện Mái ấm Quang Đức Bến Tre

Chuyến từ thiện Mái ấm Quang Đức Bến Tre

Chuyến từ thiện Mái ấm Quang Đức Bến Tre

Chuyến từ thiện Mái ấm Quang Đức Bến Tre

Chuyến từ thiện Mái ấm Quang Đức Bến Tre

Chuyến từ thiện Mái ấm Quang Đức Bến Tre

Chuyến từ thiện Mái ấm Quang Đức Bến Tre

Chuyến từ thiện Mái ấm Quang Đức Bến Tre

Chuyến từ thiện Mái ấm Quang Đức Bến Tre

Chuyến từ thiện Mái ấm Quang Đức Bến Tre

Chuyến từ thiện Mái ấm Quang Đức Bến Tre

Chuyến từ thiện Mái ấm Quang Đức Bến Tre

Chuyến từ thiện Mái ấm Quang Đức Bến Tre

Chuyến từ thiện Mái ấm Quang Đức Bến Tre

Chuyến từ thiện Mái ấm Quang Đức Bến Tre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *